Præster

Præsterne har fridag mandag, hvor kirkekontoret kan kontaktes

Heidi Kasper Hansen  
Svaneengen 11
4681 Herfølge
Tlf. 24 65 00 80
mail: HKH@km.dk

Kristine Marstrand-Jørgensen
Kirkepladsen 3   (Postadresse: Kirkevej 2)
4681 Herfølge
Telefon: 20 64 04 87
Mail: krima@km.dk

Mogens Funder Larsen  (orlov i perioden 1.11.2020-30.4.2021)
Kirkepladsen 6   (Postadresse: Kirkevej 2)
4681 Herfølge
Telefon: 23 38 84 79
Mail: mofl@km.dk

Helge Baden Nielsen (Kbf.)  (holdt afskedsgudstjeneste den 8/11 og får formelt på pension pr. 31. december)
Kirkepladsen 4
4681 Herfølge
Tlf. 56 27 40 25 / 20 62 89 17
Mail: hbn@km.dk

 

 

Præstevikar 1.11. 2020 til 30.4.2021

Under sognepræst Mogens Funder Larsens studieorlov fungerer Kristine Marstrand-Jørgensen som sognepræst ved Herfølge Kirke.

Læs hvad Kristine skriver om sig selv.

Ophavsret: