Præster

Præsterne har fridag mandag, hvor kirkekontoret kan kontaktes

Helge Baden Nielsen (Kbf.)  
Kirkepladsen 4
4681 Herfølge
Tlf. 56 27 40 25 / 20 62 89 17
Mail: hbn@km.dk

Heidi Kasper Hansen  (studieorlov 1. august til 31. oktober 2020)
Svaneengen 11
4681 Herfølge
Tlf. 24 65 00 80
mail: HKH@km.dk

Mogens Funder Larsen 
Kirkepladsen 6
4681 Herfølge
Telefon: 23 38 84 79
Mail: mofl@km.dk

Kristine Marstrand-Jørgensen
Kirkepladsen 3
4681 Herfølge
Telefon: 20 64 04 87
Mail: krima@km.dk

 

 

 

Præstevikar i august, september og oktober

Under sognepræst Heidi Kasper Hansens studieorlov fungerer Kristine Marstrand-Jørgensen som sognepræst ved Herfølge Kirke.

Kristine Marstrand-Jørgensen indsættes i embedet af provst Jens Elkjær Petersen ved gudstjeneste den 12. august kl. 19.00.

Læs hvad Kristine skriver om sig selv.

Ophavsret: