Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

En igangsætter i Herfølge er død

Det var en trist - men forudsigelig – telefonbesked jeg modtog fra Margoth Rasmussens yngste datter - Joan – der ringede onsdag den 22. februar og fortalte, at Margoth var sovet stille ind på Ølby Plejecenter, hvor hun har boet det sidste år. Margoth blev 94 år.

Margoth var datter af den selvstændige dameskrædder Helga Hansen og smedemesteren Frede Hansen i Gevnø. Det sociale engagement havde Margoth med hjemmefra, og i alle årene opretholdt hun medlemskab af Socialdemokratiet og hjemmeværnets Lottekorps. Den markante og slagkraftige dames motto var: ”sygdom er ikke, hvordan man har det, men hvordan man ta’r det”.

Efter et aktivt arbejdsliv kom Margoth ind i Herfølge Kirkes menighedsråd som 64-årig. 25-års jubilæet blev fejret i 2018, hvor daværende formand Ole Christophersen med et glimt i øjet sagde ” Hvis Margoth Rasmussen havde siddet i kørestol og haft stok, så kunne der godt være en lighed med en vis fru Fernando Møghe fra Matador, der svingede stokken, hvis der var noget, der ikke passer damen.”  Det var en bemærkning, der vakte latter hos såvel jubilaren som forsamlingen.

Margoth havde via sit store kontaktnet altid ideer til sognemøder og stod i en lang årrække for Herfølge Kirkes årlige sommerudflugt, hvor 120 tilmeldte kommer på udflugt med oplevelse, foredrag og fællesskab.

Margoth blev ved sidste menighedsrådsvalg i 2020 genvalgt til menighedsrådet, men måtte udtræde for et års tid siden grundet sygdom.

Det var ikke kun Herfølge Kirke der havde glæde af Margoths energi. FOF’s højskole på Tingstedet havde Margoth i spidsen i en lang årrække. Centrerådet på Tingstedet og værksteder samme sted omkring EDB eller kreative emner havde Margoths bevågenhed ligesom Margoth i en lang årrække stod i spidsen for en gruppe frivillige, der arrangerede høstfest i Herfølgehallen under Pensionisternes Samvirkes program. Busser med festglade folk fra København og Sjælland fyldte hallen med 500 glade mennesker til spisning, musikalsk indslag og dans til Birkums Orkester.

'Selv om man er kommet op i årene, skal tempoet ikke nødvendigvis sættes ned', var en af Margoths leveregler, som hun delagtiggjorde andre i, inden hun fløj videre i sin lille røde bil til et nyt møde, eller telefonen ringede og der skulle planlægges og laves aftaler. Var der store ujævnheder på vejen, blev Teknisk Forvaltning ringet op, for det måtte der straks gøres noget ved! Jeg har nogle gange tænkt med medlidenhed på den embedsmand i kommunen, der fik Margoth i røret….

Basen for Margoths aktiviteter var lejligheden i Torpgården. Her har mange været forbi, og fået hjælp med skemaer og kontakt til kommunen. Nok stod Margoth i spidsen for meget, men hvis den ”lille mand” var kommet i klemme i bureaukratiets labyrint, var Margoth der altid med en hjælpende og imødekommende hånd.

Jeg var med til Margoths 90 års fødselsdag i 2018, hvor hun glædede sig over at have familien samlet. Vennerne var blevet færre, som det sker, når livet bliver langt. Margoth havde egentlig besluttet sig for at blive 100 år, det mål nåede hun ikke, men Margoth nåede så meget andet, som vi er mange i Herfølge og omegn, der har haft glæde af.

Mine varmeste tanker går til Margoths tre børn Susanne, Søren og Joan, de 7 børnebørn og 5 oldebørn.

Æret være Margoths minde.

Mark Jensen
Formand for Herfølge Kirkes menighedsråd

Familien oplyser at bisættelsen finder sted fra Herfølge Kirke fredag den 3.3.23 kl. 13.