Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vi søger administrerende leder - 32 timer

Da en af vores regnskabsmedarbejdere har fået et nyt job, og vores nuværende ledende kordegn er gået ned i tid, opslår vi en stilling som ledende kordegn af kirkens personale. Udover at være leder for 11 medarbejdere knytter der sig sekretæropgaver og konkrete regnskabsopgaver til stillingen.

Vi søger en imødekommende og proaktiv administrativ leder for kirkens ansatte, med evne og lyst til at sætte retning, skabe tillid og være sparringspartner for ansatte og kirkens tre præster.

Ledelsesområdet omfatter tre kordegne (kirkekontoret 32 timer, personregistrering 18 timer, regnskab 30 timer), to kirke- og kulturmedarbejdere (34 og 10 timer), organist 37 timer, to kirketjenere (25 og 37 timer), to kirkesangere (15 og 5 timer) og en midlertidig kommunikationsmedarbejder 10 timer.

Ledelsesgruppen ved Herfølge Kirke består af formand/kontaktperson, kirkegårdslederen og lederen af kirkens personale.

Du skal stå for den overordnede tilrettelæggelse af de daglige opgaver i kirken med reference til menighedsrådets formand/kontaktperson.

Opgaverne for ledelsesområdet er mangeartede og omfatter bl.a.:

 • Personaleledelse, mødeledelse, arbejdsplanlægning, afholdelse af MUS, planlægning af kurser og efteruddannelse m.m. Den administrative leder har reference til formand/kontaktperson (samme).
 • Kalenderstyring (ChurchDesk) samt øvrige administrative opgaver.
 • Sekretær for menighedsråd og forretningsudvalg – bistå med udarbejdelse af dagsordener, referater, samt bistå ved sagsbehandling i forbindelse med myndigheder og andre offentlige instanser. I tæt samarbejde med formanden ansvarlig for opfølgning på menighedsrådets beslutninger.
 • Økonomistyring - bogføring, lønregnskab, budgettering, budgetopfølgning og rapportering
 • Afløser vedrørende opgaver inden for ledelsessøjlen, indhentning af vikarer.

Vi er åbne overfor, at den endelige opgaveportefølje kan drøftes indenfor eksisterende ressourcer.

Vi leder efter en udadvendt, engageret, serviceminded og ansvarsbevidst medarbejder, der har:

 • kendskab til og interesse for den kirkelige verden,
 • erfaring med personaleledelse samt formår at fremme trivslen og motivationen blandt medarbejderne og bringe deres kompetencer i spil
 • gode kommunikative evner – skriftligt såvel som mundtligt,
 • høje faglige standarder og besidder fleksibilitet og evne til at få ting til at lykkes.
 • gode it-kundskaber, herunder Office-pakken
 • indsigt i, og erfaring med, regnskab, budgetter og lønadministration

Vi tilbyder:

 • en engageret medarbejdergruppe
 • et menighedsråd med visioner
 • en moderne kirke med rum til at prøve nye ting af
 • et arbejdsmiljø med høj faglighed og fleksibilitet 
 • en aktiv og travl kirke med mange frivillige
 • plads til faglig og personlig udvikling

Inden for ledelsesområdet har vi fokus på processer der

 • arbejder med effektivisering af ressourcer og arbejdsgange
 • har fokus på økonomiske fornuftige indkøb til kirken
 • fremmer digitalisering og overgang til papirløse arbejdsgange i organisationen
 • er ideudviklende i forhold til menighedsrådets ønske om at fastholde og udvikle samarbejdet med andre sogne
 • medvirker til et godt samarbejde mellem ansatte og frivillige omkring Herfølge Kirke
 • medvirke til, at ledelsen af Herfølge Kirke fremstår tydeligt og samlet
 • fremmer den grønne omstilling

Stillingen er fastsat til 32 timer om ugen. Den normale arbejdstid er mandag til fredag. Der må påregnes deltagelse i 1-2 aftenmøder pr. måned, samt enkelte helt særlige begivenheder i løbet af året uden for normal arbejdstid.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansøgning sendes til 7540fortrolig@sogn.dk senest den 10.8.2022 kl. 12. Der forventes gennemført ansættelsessamtaler onsdag den 17.8.2022. Tiltrædelse senest den 1.10.2022.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos formand/kontaktperson Mark Jensen telefon: 2879 2242 eller kasserer Ulla Christophersen telefon: 2290 1399.

Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for Danmarks Kordegneforening.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales med Kordegneforeningen på baggrund af kvalifikationer, der for en fuldtidsstilling (37 timer) ligger inden for intervallet 356.741,49 – 445.927,42 (pr. 1.4 2022). Fikspunktet er kr. 371.606,19 (pr. 1.4.2022). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 35.270,63 (pr. 1.4.2022). OK tillæg udgør 850,58 (pr. 01.4.2022) pr. år.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på https://folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet referencer, børneattest og straffeattest.

Om Herfølge Sogn:

 • Sognet er en del af Køge Kommune/Provsti, og med godt 12.000 indbyggere er det provstiets største.
 • Herfølge Sogn profiterer af en kommune i kraftig vækst med mange nye tilflyttere, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og en god infrastruktur.
 • Der er 1 kirke i pastoratet med 300 siddepladser samt tilhørende kirkegård på 3,7 hektar. Derudover foregår der kirkelige handlinger på Tingstedet og i Sædder Kirke.
 • Udover gudstjenester og kirkelige handlinger, har sognet også et højt aktivitetsniveau som imødekommer mange forskellige interesser og behov.
 • Menighedsrådet afholder som udgangspunkt 10 møder årligt. Derudover er der 3 udvalg: Forretningsudvalg, Kirke- og kirkegårdsudvalg og Aktivitetsudvalg samt et spirende arbejde omkring flere frivillige og flere arbejdsgrupper.
 • Aktuelt er vi i gang med ombygningen af den gamle præstegård til kontorer for præsterne og det administrative personale.
 • Alt dette og meget mere kan du læse om her på www.herfølgekirke.dk