Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ny præst i Herfølge klædt på til jobbet

Lars’ introdag begyndte med en kop kaffe i Præstegårdens køkken kl. 8 sammen med formanden for Køge kommunes Klima- og planudvalg Niels Rolskov.
Niels gav et flot oplæg om udviklingsplanerne for Herfølge, der især koncentrerer sig omkring området syd for Svanelunden og ”Lille Syd” området vest for stationen.
Det blev til en spændende gennemgang af planer og perspektiver, hvor også Skovkirkegården og Herfølge kirkes arealer indgik i dialogen, hvor Niels har nogle spændende visioner for fremtiden.
 
Ole og Hanne Christophersen tager imod på Lille Kohavegård
Efter dialogen med Niels, der også er borger i Herfølge, gik turen til et besøg på Lille Kohavegård, hvor Ole og Hanne Christophersen tog imod. Efter en rundvisning på gården, hvor store maskiner i dag har afløst køer og grise, blev det til en god snak ved køkkenbordet over en kop kaffe om udskiftningen af gårde i Herfølge tilbage i slutningen af 1700-tallet, lokalhistorie om Herfølges udvikling og ikke mindst om Oles 8 år som formand for Herfølge menighedsråd, hvor netop Lars’ stilling blev slået op i slutningen af sidste menighedsråds periode hvor Ole valgte af stoppe som medlem og formand. Beslutningen om at den gamle præstegård skulle erstattes af en ny præstebolig og derefter overgå til administrative faciliteter for Herfølge kirke, blev også taget under Oles formandskab.
 
Besøg på Herfølge Kleinsmedie
Fra landbrug gik turen til Herfølge Kleinsmedie, hvor stifteren Karsten og sønnen Finn Richard tog imod. Begge roste ideen om, at kirkens nye præst kikkede forbi virksomheden.
Finn gav en fremragende og medrivende rundvisning på virksomheden, som hans far startede i 1979. Herfølge Kleinsmedie er en lokal succeshistorie om iværksætteri.
Lars så - og lyttede - til den spændende historie om virksomheden.
Virksomheden har i dag 65 arbejdspladser hvoraf en stor del er lærlinge. Finn slog et slag for, at flere elever efter folkeskolen valgte en erhvervsfaglig uddannelse og gerne indenfor smede- og industribranchen, der kan garantere lærlingepladser og fast job.
 
Helhedsplanen for Hastrupparken blev foldet ud
I Hastrupparken tog beboerrådgiver Kim Giedo imod Lars i Køge Boligselskabs lokaler på Langelandsvej. Over en kop kaffe blev der givet en fin orientering om det største almennyttige boligområde i Herfølge sogn.
Hastrupparken er en del af Helhedsplanen for de fire store boligbebyggelser i Køge kommune. Helhedsplanen tilbyder bl.a. mulighed for fritidsjob for unge gennem projektet Jobplaneten.
Det blev til en dejlig tur gennem Hastrupparken med bistader, legepladser og kolonihaver frem mod det store fælles ”Kulturhus” der rummede mange aktiviteter.
 
Skoleleder Thomas Kielgast tog imod på Hastrupskolen
Hastrupparken ligger i Hastrupskolens skoledistrikt og Lars’ tour around gik videre til et møde med skoleleder Thomas Kielgast, som gav en engageret og blændende rundvisning - og orientering - om Hastrupskolen og eleverne i skolens distrikt.
Under rundvisningen mødte de 4 elever fra Hastrupskolen, som havde et fritidsjob under Jobplaneten/Helhedsplanen med affaldssortering på skolen. Fra klasseværelser til pavilloner og containere udenfor skolen var sorteringen sat i system og gav gode fritidsjob med integrationsperspektiv til elever fra Hastrupparken. Der blev samtidig sendt en grøn vision til elever og forældre på eksemplarisk vis.
Der blev også talt om samarbejde omkring konfirmandelever på 8. klasse hvor skolen har 3 spor.
Mødet sluttede med et virtuelt coronahåndslag om godt samarbejde mellem folkeskole og folkekirke.        
 
 
Dagen sluttede med et besøg hos ”Ålen”
Efter en eftermiddagspause sluttede introdagen med en middag hos Peter Aalbæk og hustru, hvor der udspandt sig en god dialog om Peters gode relationer til Herfølge kirke mens Lise tog sig af en præsentation af planerne for ”Lille Syd” området.                                                   
En god aften hvor der blev taget vel imod Lars og Lone og hvor mange samarbejdsflader blev vendt i en god og yderst positiv dialog.
 
Uge 14 – den første hele uge i april - er slut, og Lars er introduceret til arbejdet i Herfølge kirke, med en varm velkomst fra alle sider i lokalområdet. Tak til alle medvirkende og velkommen til Lars og Lone.