Fremtidssikret folkekirke 2030

Køge er i udvikling frem mod 2030, hvordan kan folkekirken i kommune følge trop og hvilke udviklingsperspektiver er der? Det var i fokus, da provstiudvalget havde inviteret menighedsrådsmedlemmerne fra kommunes sogne til dialogmøde om fremtiden i Boholtekirke tirsdag aften.

Det var med oplæg fra provstiudvalgets formand, provst Jens Elkjær Petersen, at bolden blev givet op til drøftelse med spørgsmålene:

  • Hvordan kan vi som kirke være relevant og til stede – også i 2030?
  • Hvordan skal vi tage imod alle de nye indbyggere i vores område?
  • Hvordan kan vi forberede os bedst muligt på de forandringer som sker?
  • Hvad skal vi gøre? Og sammen med hvem skal vi gribe udviklingsudfordringen?

Provstiudvalget havde været på studietur til udviklingsområdet omkring havnen i Aarhus og havde fået oplæg fra Køge Kommunes tekniske forvaltning om by- og befolkningsudvikling frem mod 2030. Jens Elkjær Petersen havde samlet de centrale punkter i sit oplæg der viste en udvikling over de næste 10 år med 4.176 boliger og 6.000 flere indbyggere i Køge. Udviklingstendenserne var forskellige i kommunens sogne med den største udvikling i Køge og Ølsemagle.

I Herfølge sogn er der planlagt en udvidelse med ca. 380 boliger frem mod 2030 og en befolkningsudvikling på 9% de kommende 10 år. Herfølge sogn er Køge kommunes største sogn med 12.316 indbyggere hvoraf 76% er medlemmer af folkekirken. Der er foretaget 92 dåbshandlinger, 102 konfirmationer, 31 vielser og 86 begravelser/bisættelser i 2019.

De 60 fremmødte menighedsrådsmedlemmer blev bedt om at, give des bud på udfordringerne og hvordan kirken i Køge både praktisk og organisatorisk kan ruste sig til fremtiden. Det var Nadia Sandberg fra provstiudvalget, der stod for opsamlingen af de mange bud fra gruppedrøftelserne, som provstiudvalget vil samle og arbejde videre med i samklang med kommunens menighedsråd.

Ophavsret: