Opera aften forår 2019

Opera i Malmø den 26. maj.

Bo Holten: Schlagt sie tot!

Det vi nu kalder reformationen startede i 1517, da Luther slog 95 teser op på kirkedøren til Slotskirken i Wittenberg (datidens blog!) og ville indlede en debat om kirkens, efter Luthers me­ning, uacceptable afladspraksis.

Bo Holtens ny skrevne opera fokuserer på tidens dramatiske hændelser og sætter Luthers teologiske oprør ind i et både men­neskeligt og politisk perspektiv.

Musikken og librettoen, der er skrevet af Eva Sommestad Hol­ten, skildrer en verden i voldsom forandring. Som vi oplever det i dag. Ægteparret Holten har tidligere arbejdet sammen om ope­raprojekter - bl.a. ”Livlægens besøg” fra 2009.

Da der er tale om en uropførelse i Malmø - det er første gang operaen spilles overhovedet - er det ikke muligt at gennemgå den på forhånd, hverken hvad angår tekst eller musik. Men jeg vil invitere til en Lutheraften tirsdag den 14. maj kl. 19.30 i sog­negården.

Der arrangeres tur til Malmøoperaen søndag den 26. maj til forestil­lingen kl. 16. Afgang fra Herfølge kirke kl. 14.15.

Der er endnu to billetter til en pris af (danske kroner) kr. 390 pr. stk. Pris for busbillet tur-retur udgør kr. 260. Tilbud om at del­tage i fællesspisning på restaurant Le Colisé. Betales på stedet. En hovedret koster (svenske korner) ca. 130.

Kontakt undertegnede (hbn@km.dk eller telefon 2062 8917) hvis du kunne tænke dig at deltage.

Helge Baden Nielsen

Operaaften

Der er ingen begivenheder.