Dagsordener og mødereferater

Menighedsrådsmøder:

Menighedsrådsmøderne er offentlige og foregår i Sognegården kl. 17.30 med mindre andet annonceres. Den aktuelle dagsorden vil være at finde på hjemmesiden 6 dage før mødet.

Menighedsrådets ordinære møder i 2020:
11. februar
10. marts
14. april
12. maj
9. juni
11. august
8.  september
13. oktober
10. november
 

Menighedsrådets ordinære møder i 2019:

12. februar - se beslutningsprotokol
12. marts - se beslutningsprotokol
9. april - se beslutningsprotokol
14. maj - se beslutningsprotokol
11. juni - se beslutningsprotokol
13. august - se beslutningsprotokol
17. september - se beslutningsprotokol
8. oktober - se beslutningsprotokol
19. november - 
10. december - se beslutningsprotokol

Ekstraordinært menighedsrådsmøde 6. november 2019 - se belutningsprotokol

Menighedsrådet holdt ordinære møder på følgende datoer i 2018:

13. februar - se beslutningsprotokol
13. marts - se beslutningsprotokol
10. april - se beslutningsprotokol
8. maj - se beslutningsprotokol
12. juni - se beslutnngsprotokol
14. august  - se beslutningsprotokol
11. september - se beslutningsprotokol
9. oktober - se beslutningsprotokol
13. november - se beslutningsprotokol
11. december - se beslutningsprotokol

 

 

Ophavsret: