Kirkegårdskontor

Herfølge kirkegårdskontor
Kirkevej 2, 4681 Herfølge
Tlf. 56 27 51 09 - tast 1
Mandag til fredag kl. 10-12

Kirkegårdsleder
Kim Bo Jensen

mail: kj@herfoelge-kirke.dk

Sekretær
Elisabeth Heller

Kirkegårdskontoret tager sig af alle henvendelser, der vedrører kirkegården og gravsteder, herunder aftale om urnenedsættelse. Derudover skal henvendelser om bestilling af begravelseskaffe og kirkepynt også rettes til kirkegårdskontoret.

 

Ophavsret: